Teknik Servis Onarım Hüküm ve Şartları | 10ar®

 

10ar | TEKNİK SERVİS ONARIM HÜKÜM VE ŞARTLARI


1. İşbu sözleşme 10ar (Onar Cep Servis.) ile Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri belirlemek maksadıyla düzenlenmiştir.

2. Müşteri, 10ar ’a teslim ettiği ürün ve/veya ürünlerle alakalı olarak yapılacak iş ve işlemler hakkında tüm yetkinin ve işleyişin servisin yetkili uzman teknisyenlerince belirleneceğini, formu eksiksiz doldurarak arıza durumunu belirtmiş olsa dahi bunun uzmanlık gerektiren bir inceleme ile tespit edilmesi gerektiğinden hiçbir bağlayıcılığı olmadığını, 10ar  tarafından yapılan inceleme sonucu belirlenen arıza durumunun doğru olduğunu peşinen kabul ve beyan eder.

3. 10ar Yerinde Tamir hizmeti alarak cihazı tamir edilen müşteri, 48 saat içinde takılan parça ile ilgili problem olması durumunda, 10ar ’ın belirlediği hizmet sınırları içinde, parçanın kontrolleri için tekrar yerinde hizmet alabilir. 48 saati geçen yerinde tamir hizmeti alan müşteri, kargo/nakliye/posta yoluyla hizmet alan müşteri ve ofiste hizmet almış tüm müşteriler, 10ar garanti kapsamı içinde olan cihazlarının tekrar kontrol ve onarımı için, cihazı 10ar Merkez Servise getirilmeli ya da göndermelidir. Müşteri bu konuda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

4. Müşteri, cihazı teslim ederken cihaza ilişkin bilgileri ve cihaz üzerinde mevcut hasar bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak forma girdiğini, cihazla birlikte SİM kart teslim etmemesi gerektiğini, telefonun ön ve arkasında bulunan koruma filmi ve benzeri (ekran filmi, koruma filmi, yapıştırma vs.) ürünlerin zarar görebileceğini ve tekrar kullanılamaz hale gelebileceğini, fotoğraf/müzik/rehber gibi kişisel verilerinin silinebileceğini bildiğini, bu gibi durumlarda 10ar ’ın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. Yapılan tamir sonucunda 10ar tarafından değiştirilen orijinal parçaların ve 10ar onaylı yedek parçaların 1 (Bir) Yıl Garantisi bulunmaktadır. Müşteri ürünün garanti süresinin belirlenmesi ya da sair hususlar için 10ar tarafından talep edilmesi halinde bu formu ibraz edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.

6. Ahize-hoparlör işlemlerinde toz ve kirlenmeye bağlı ses seviyesinde yaşanan düşüşler, batarya ömrü ile ilgili problemler ve kullanıcı hatasından kaynaklanan arızalar (telefonu düşürme, ekran-cam kırılması vs.) garanti dışıdır. Sıvı temasına maruz kalmış cihazların kalıcı bir şekilde tamiri mümkün olmadığından, tamir işlemi gerçekleşirse dahi, bu cihazlara garanti verilmez. Sıvı teması nedeniyle arızalanan cihazlar tamir işlemi başlamadan tarafımıza bildirilmelidir, aksi taktirde müşteri harcanan zaman ve emeğin bedeli olarak 150₺ işçilik ücreti tahsil edileceğini, ayrıca 350₺’ye kadar olan onarımların onaysız yapılacağını peşinen kabul ve beyan eder.

7. Müşteri, 10ar ’ın onarımını yapacağı her ürünün fotoğrafının çekildiğini bildiğini, darbe itirazı olması durumunun değerlendirilmesinde öncelikle bu fotoğrafların referans alınacağını, ürün üzerinde görünür ya da görünmez fiziksel hataların tespitinde teknisyen raporunun esas alınacağını kabul eder.

8. Müşteri işbu form üzerinde bilgisini vermediği veya ürün kabul aşamasında yapılan fiziksel kontrollerde görünmesi mümkün olmayan ve teknisyen incelemesi ile ortaya çıkan fiziksel hatalarla alakalı kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

9. Müşteri, garanti kapsamında bulunan cihazların tamir sonrasında garanti kapsamı dışında kalabileceğini bildiğini, bu gibi durumlarda 10ar ’ın sorumlu olmadığını peşinen kabul ve beyan eder. 10ar garanti kapsamında olan cihazlar için yetkili servisler ile işbirliği yapabilir.

10. Müşteri, kendi onayı ile cihazı üzerinde 10ar tarafından işlem ve onarım yapıldıktan sonra, cihazın eski arıza düzeyine getirilmesini talep edemeyeceğini, bunun teknik olarak da mümkün olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

11. Müşteri, cihaz üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucu tespit edilen ek hasar ve onarılması zorunlu olan durumlar giderilmeden cihazın onarımının gerçekleştirilemeyeceğini bildiğini, bu hasarların onarılmasına ve maliyetlerin yansıtılmasına peşinen onay verdiğini kabul ve beyan eder.

12. Müşteri, cihaz kapalı ve çalışmaz durumda teslim alınan işlemlerde, gerekli kontrollerin tam olarak sağlanamadığı için, tamiri gerçekleşen parça dışındaki arızalardan 10ar sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

13. Müşteri, 10ar tarafından onarımı gerçekleştirilerek ürünü teslim alması gerektiğine ilişkin bilginin kendisine verildiği tarihten itibaren geçen 60 gün içinde cihazı teslim alması gerektiğini, teslim atmadığı üründen 10ar ’ın sorumlu olmadığını bildiğini kabul ve beyan eder.

14. Müşteri, 10ar ’a kargo, nakliye veya posta yolu ile gönderdiği ve servis hizmeti sonrası bu yollardan biri ile kendisine ulaştırılmasını talep ettiği cihazların taşıma sırasında hasar, zarar ya da ziyan görmesi halinde 10ar ’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

15. Müşteri, 10ar ’ın Yerinde Tamir hizmetinden faydalanarak giderilmesini talep ettiği arızanın dışında bir arıza tespit edilmesi durumunda cihazı başka bir lokasyonda ya da 10ar Merkez Ofisinde servis hizmeti verilmesinin gerekmesi halinde itiraz etmeyeceğini, adresinde tamir için oluşturduğu randevudan en az 24 saat önce randevusunu herhangi bir gerekçe ile iptal ettiğini servise e-mail yolu ile bildirmediği veya onarımı kabul etmediği taktirde harcanan zaman ve emeğin bedeli olarak toplam onarım bedelinin %20’sini  işçilik ücreti olarak tahsil edileceğini kabul ve beyan eder.

16. Müşteri, onarım için 10ar ’a teslim edilen cihazların tamir süresinin en fazla 20 iş günü olduğunu, hem yerinde tamir, hem kargo/nakliye/posta hem de ofise gelen tüm cihazların bu süre zarfında tamir edileceğine dair bilgilendirildiğini, tamiri gerçekleştirilemeyen cihazların iadesinin yapılacağını kabul ve beyan eder.

17. Onarım için 10ar ’a teslim ettiğiniz cihazların parçalarının değişimi halinde ilgili cihazların değişen parçalarının tarafınıza iade edilmemesine, Onar Cep Servis tarafından imha ettirilmesine, hurdaya ayrılmasına, çevreye kazandırılmasına veya ihraç edilmesine işbu servis formu ile onay vermektesiniz. Söz konusu cihazların veya yedek parçaların 10ar tarafından geçici olarak kendi stoklarına alınması da tarafınızca kabul edilmektedir.

18. Müşteri, kullanıcı kaynaklı sorunların (Sıvı teması, çatlak ekran vs.), cihaz 10ar ’a bırakıldıktan sonra da devam edebileceği ve bu sebeple arızanın ilerleyebileceği konusunda bilgilendirildiğini kabul ve beyan eder.

19. 10ar Servis Noktası adı altında faaliyet gösteren TR90 ile başlayan kod numaralı bağımsız işletmeler, müşteri cihazlarını teslim aldığı taktirde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, 10ar ’ın sorumluluğunda olmadığını peşinen kabul ve beyan eder.

20. Müşteri, üretici firma garantisindeki cihazının onarımını talep etmesi durumunda yapılacak teknik servis işlemi sonrasında cihazının yetkili üretici firma veya servislerce garanti kapsamı dışında bırakılacağını peşinen kabul eder.

21. Müşteri, işbu servis formunun üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı meydana gelebilecek durumlardan ve sonuçlarından dolayı 10ar ’ın hiçbir sorumluluk taşımağını kabul ve beyan eder.

22. Müşteri bu servis formunu onaylayarak 10ar HİZMET SÖZLEŞMESİ  şartlarının tümünü kabul ettiğini taahhüt eder.