Hizmet Sözleşmesi

10ar | Hizmet Sözleşmesi


Madde 1: Konu

İşbu sözleşme ONAR CEP SERVİS  (kısaca ŞİRKET olarak anılacaktır) ile  …(kısaca TÜKETİCİ olarak anılacaktır) arasında   kurulmuştur.  İşbu sözleşmenin konusu, ŞİRKET’in TÜKETİCİ’ye vermeyi taahhüt ettiği,  aşağıda nitelikleri ve fiyatı belirtilen hizmet ile (garanti kapsamındaki akıllı cep telefonunun servise teslimatı, tamir sonrası servisten geri alınması ve tüketiciye geri teslimatı, talep halinde tamir süresince yedek telefon verilmesi, telefon garanti kapsamında değil ise ve TÜKETİCİ tarafından talep edilir ise tamiri)   ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

Madde 2: Özel Hükümler

  • TÜKETİCİ; www.onarcepservis.com alan adlı internet sitesi üzerinden ŞİRKET’e müracaat ederek garanti kapsamındaki akıllı cep telefonun tamir-bakım-onarım hizmeti talebini iletmiş ve www.onarcepservis.com sitesi üzerinden işbu sözleşme şartlarını okuma, inceleme fırsatına sahip olmuştur.
  • TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün servise kurye ile gönderilme ve geri getirilme, telefon garanti kapsamında değil ise talep halinde tamir, talep halinde yedek telefon servisi fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri www.onarcepservis.com internet sitesinden okuyup bilgi sahibi olduğunu ve gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.
  • TÜKETİCİ’ın garanti kapsamındaki akıllı telefonun tamir-bakım-onarım için yetkili servise gönderilmesi ve talep halinde tamir süresince TÜKETİCİ’nin kullanımına yedek akıllı telefon temin edilmesi talebi ŞİRKET tarafından kabul edilmiş olup; ŞİRKET’in yönlendirdiği kurye işbu sözleşmenin imzası anında tutanak mukabili TÜKETİCİ telefonunu TÜKETİCİ’nin beyan ettiği adresinden mesai saatleri içerisinde teslim alacaktır. (Tutanağın herhangi bir sebeple imzalanmaması durumunda işbu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılmayacak olup; anılan durumlarda ŞİRKET’in sorumluluğu başlamayacaktır.)

Madde 3: Hizmetin Kapsamı

İşbu sözleşme uyarınca ŞİRKET tarafından TÜKETİCİ talebi doğrultusunda 2 aşamada hizmet verilecektir.

1.GARANTİLİ TELEFONLARDA VERİLECEK HİZMET

ŞİRKET’in işbu sözleşme kapsamında ilk aşamada tamir-bakım-onarım yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu bağlamda garanti taahhüdü de bulunmamaktadır. ŞİRKET’in ilk aşamada işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüğü; TÜKETİCİ’nin garanti kapsamındaki akıllı telefonunun TÜKETİCİ’den kurye ile alınması, yetkili servise götürülmesi, servisten TÜKETİCİ’ye geri kurye ile teslim edilmesi; talep halinde TÜKETİCİ’ye tamir süresince yedek telefon verilmesidir.

TÜKETİCİ’nin akıllı telefonu adresinde ŞİRKET tarafından kurye ile tutanak mukabili teslim alınacak; TÜKETİCİ talep eder ise tutanak mukabili yedek akıllı telefon TÜKETİCİ’ye teslim edilecek; tamir-bakım-onarımı talep edilen TÜKETİCİ telefonu TÜKETİCİ’nin belirttiği adreste kendisine veya sisteme girmiş olduğu kişi veya kişilere teslim edilecektir. (TÜKETİCİ’nin sisteme teslimat için girdiği kişi veya kişilere teslimat yapılması halinde ŞİRKET sorumluluğu sona erecektir.) Yedek telefon verildi ise TÜKETİCİ telefonu teslim edilir iken kiralık telefon TÜKETİCİ’den iade alınacaktır. ŞİRKET’e teslim edilen telefonun çalıntı olması veya sair biçimde yasa dışı bir niteliğinin bulunması halinde tüm sorumluluk TÜKETİCİ’ye aittir.

Garantili telefonlarda tamir bakım sorumluluğu TÜKETİCİ’nin telefon markasına servis hizmeti veren yetkili servistedir. Telefonun servise götürülmesi veya geri getirilmesi esnasında meydana gelebilecek zararlar ŞİRKET sorumluluğundadır. TÜKETİCİ telefonu tamir-bakım-onarımda iken yetkili servisten alınan tamir aşamalarına dair bilgiler ŞİRKET tarafından TÜKETİCİ’ye iletilecektir. Telefonun tamiri tamamlanınca telefon yine kurye ile ŞİRKET tarafından yetkili servisten alınacak TÜKETİCİ’ye teslim edilecek, var ise yedek telefon iade alınacaktır. TÜKETİCİ tarafından verilen hizmet bedeli işbu sözleşmeye göre ödenecektir. Telefonun yetkili servisçe tamir edilmesine rağmen yeniden arızalanması ve TÜKETİCİ tarafından yeniden servise gönderilmek istenmesi halinde ŞİRKET’e yeniden ücret ödenmelidir.

2.GARANTİLİ OLMAYAN TELEFONLARDA VERİLECEK HİZMET

TÜKETİCİ telefonundaki arızanın garanti kapsamı dışında olduğu veya TÜKETİCİ telefonunun garanti kapsamı dışında olduğu yetkili servis tarafından ŞİRKET’e bildirilir ise; durum ŞİRKET tarafından TÜKETİCİ’ye bildirilecektir. TÜKETİCİ diler ise telefonu kendisine tamir edilmeksizin iade edilecektir. Bu durumda TÜKETİCİ ŞİRKET’e hizmet bedeli ve aldı ise yedek telefon bedelini ödemekle mükelleftir.

TÜKETİCİ telefonun bedeli mukabili tamir edilmesini talep eder ise ŞİRKET tarafından uzaktan iletişim araçları ile (e-mail, SMS, Call Center)TÜKETİCİ’ye 2(iki) opsiyon sunulacaktır.

  • Telefonun yetkili servis tarafından tamir edilmesi
  • Telefonun ŞİRKET tarafından tamir edilmesi

Yukarıda belirtilen her iki opsiyon da vergi dahil bedelleri belirtilerek TÜKETİCİ bilgisine sunulacaktır.

TÜKETİCİ tarafından ilk opsiyonun (telefonun yetkili servis tarafından tamir edilmesi opsiyonu) seçilmesi halinde; ŞİRKET’in tamir-bakım-onarım ve garanti yükümlülüğü doğmayacaktır.

TÜKETİCİ tarafından ikinci opsiyonun (telefonun ŞİRKET tarafından tamir edilmesi opsiyonu) seçilmesi halinde; ŞİRKET’in tamir-bakım-onarım ve garanti yükümlülüğü doğacaktır. Bu hizmet TÜKETİCİ’ye verilir iken; TÜKETİCİ telefonu tamir-bakım-onarımda iken düzenli aralıklar ile yapılmakta olan işlemler, işlemlerin geldiği aşamalar fotoğrafları ile birlikte TÜKETİCİ’nin seçtiği uzaktan iletişim araçları ile aşamalar bildirilecektir. ŞİRKET tarafından TÜKETİCİ telefonuna tamir için müdahale edilmesi nedeni ile TÜKETİCİ’nin var ise yetkili servis garantisi sona erecektir. TÜKETİCİ bu durumu bildiğini ve TÜKETİCİ talebi ile yapılan müdahaleden kaynaklı yetkili servis garantisinin kalkması nedeni ile ŞİRKET’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ŞİRKET herhangi bir marka, model, ürünün temsilcisi olmayıp; TÜKETİCİ’ye bu yönde bir taahhüdü de bulunmamaktadır. ŞİRKET sözleşme konusu hizmetleri bağımsız bir tüzel kişilik olarak vermekte olup; tamir-bakım-onarım esnasında cihazlara aynı marka-model yedek parça takma zorunluluğu bulunmamaktadır. TÜKETİCİ telefonundan çıkan arızalı parçalar TÜKETİCİ’ye iade edilmeyecek olup; ŞİRKET uhdesinde kalacaktır.

Madde 4: Tamir Bakım Sürecince Yedek Telefon Hizmeti

TÜKETİCİ tarafından tamir-bakım müddetince yedek telefon talep edilmesi halinde ŞİRKET’in yönlendirdiği kurye işbu sözleşmenin imzası anında tutanak mukabili yedek akıllı telefonu TÜKETİCİ’ye teslim edilecektir. Yedek telefon talep edilmemesi halinde bu madde tatbik edilmeyecektir. TÜKETİCİ yedek telefonun teslimi ile birlikte aynen iadesine kadar geçecek sürede yedek telefon bedelini depozito olarak ŞİRKET’e vermeyi kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ diler ise sözkonusu depozitoyu nakit olarak verecek; diler ise kredi kartından depozito bedeli aynen iade anında geri ödenmek üzere kapıdan kredi kartı POS ödeme şeklinde çekim yapılacaktır. TÜKETİCİ kendisine teslim edilecek yedek telefonu teslim alır iken gerekli kontrolleri yapmayı ve sağlam biçimde teslim aldığına dair gerekli tutanak – formları imzalamayı kabul ve taahhüt eder. TÜKETİCİ cihazının tamir bakımı sonrası iade esnasında ŞİRKET tarafından TÜKETİCİ’ye yedek telefon aynen ŞİRKET’e iade edilecektir. Yedek telefonun iade edilmemesi veya hasarlı biçimde teslim edilmesi halinde bedeli TÜKETİCİ tarafından ŞİRKET’e ödenecektir. TÜKETİCİ iade edilmeyen veya hasarlı iade edilen yedek telefon bedelinin; ŞİRKET tarafından depozito bedelinden tahsil edilmesine muvafakat ettiğini gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.

Madde 5: Ödeme

Hizmet bedeli TÜKETİCİ’nin akıllı telefonun TÜKETİCİ’ye adresinde kurye ile teslimi anında; kapıda nakit ödeme veya kapıdan POS kredi kartı çekimi biçiminde tahsil edilecektir. Kargo ile yapılan teslimatlarda banka havale yoluyla tahsile edilecektir. Havale ulaştıktan sonra kargo gönderimi yapılacaktır. TÜKETİCİ’ye talebi üzerine yedek telefon verildi ise bedeli ayrıca tahsil edilecektir.

TARAFLAR; hizmetin ifa edilmesine rağmen hizmet bedelinin ödenmemesi halinde; ŞİRKET’in TÜKETİCİ telefonu üzerinde hizmet bedeli ödeninceye değin hapis hakkının olduğunu kabul ve taahhüt ederler. TÜKETİCİ tarafından yedek telefonun da talep edilmesi halinde; hizmet bedeli TÜKETİCİ tarafından işbu sözleşme konusu yedek telefonun ŞİRKET’e iadesi anında kapıda nakit ödeme veya kapıdan POS kredi kartı çekimi biçiminde ŞİRKET tarafından verilen tüm hizmet bedelleri toplamını(kurye, teslimat, geri teslimat, yedek telefon, yapıldı ise tamir bedeli ve sair sözleşme konusu tüm hizmetler) kapsayacak biçimde tahsil edilecektir. TÜKETİCİ tarafından ŞİRKET’ten temin edilen yedek telefonun depozito bedelinden hizmet bedelleri toplamı düşülecek; bakiye bedel TÜKETİCİ’ye iade edilecektir. Depozito bedelinin toplam hizmet bedelinden fazla olması halinde bakiye bedel TÜKETİCİ tarafından kapıdan nakit veya kredi kartı POS çeki olarak ödenecektir. Hasarlı iade durumlarında hasar bedeli depozitodan mahsup edilerek TÜKETİCİ’ye fatura edilecektir.

Madde 6: Garanti

ŞİRKET işbu sözleşme kapsamında yetkili servis tarafından verilen hizmetlere ilişkin olarak garanti taahhüdünde bulunmamaktadır.

ŞİRKET TÜKETİCİ’nin talebi üzerine (Madde 3/B-opsiyon ii) tamir-bakım-onarımını gerçekleştirdiği ürünlere ilişkin olarak 6 Ay süreli garanti taahhüdünde bulunmakta olup; bu garanti yalnızca telefonun ŞİRKET tarafından tamir edilen kısımlarını kapsamakta olup; genel cihaz garantisi mahiyetinde değildir. Yine kullanıcı kusuru nedeni ile meydana gelen hasarlar garanti kapsamı dışındadır. ŞİRKET işbu garantiyi yalnızca kendi adına vermekte olup; anılan garanti TÜKETİCİ’nin sahip olduğu telefonun marka-model garantisi olarak kabul edilemez; 3. kişi kurum ve markalara karşı ileri sürülemez.

Madde 7: Randevu Oluşturma ve İptal

Müşteri Kurye Hizmeti Talebi için randevu formunu oluşturduğu andan itibaren tüm onarım şartlarını kabul etmiş sayılır. Randevu tarihinden 24 saat önce bir sebep göstermeksizin randevusunu iptal etme hakkına sahiptir. Bu iptali gerekçesi ile birlikte Şirkete bildirmekle yükümlüdür. Aksi taktirde randevu formunda belirtmiş olduğu Arızanın toplam maliyetinin %10 kadar olan tutarı Onar Cep Servis’e ödemeyi peşinen kabul eder.

Madde 8: Cayma Hakkı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca; TÜKETİCİ on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde ŞİRKET’e yöneltilmiş olması yeterlidir. Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, TÜKETİCİ’nin istekleri veya açıkça TÜKETİCİ’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde TÜKETİCİ’nin cayma hakkı yoktur. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, TÜKETİCİ’nin onayı ile hizmetin ifasına başlanması durumunda TÜKETİCİ’nin cayma hakkı yoktur.

Madde 8: Cayma Hakkı

Yetkili Mahkeme

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile TÜKETİCİ’nin veya ŞİRKET’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşme konusu sipariş-hizmetin gerçekleşmesi durumunda TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.